(1)
Błaszkowska-NawrockaM. Mój Awatar Krzyczy Jak Ja. Współczesne Realizacje Motywu Sobowtóra W Kilku Polskich Tekstach Fantastycznonaukowych. errgo 2021, 297-311.