Popczyk-SzczęsnaB. (2021). Monodramy biograficzne w najnowszym teatrze polskim – świadectwa i rekonstrukcje. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (43), 149-166. https://doi.org/10.31261/errgo.10022