KusekR., & SzczepanA. (2021). “Nie zdołam wejść w jej buty ani los”. O biografii jako auto/biografii w twórczości drugiego pokolenia. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (43), 207-227. https://doi.org/10.31261/errgo.10167