WojewodaM., & JędrzejkoP. (2021). Rządy systemów techniki i algorytmów a problem odpowiedzialności moralnej. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (42), 35-53. https://doi.org/10.31261/errgo.10415