KubokD., & JędrzejkoP. (2021). Topografie drogi filozoficznej, albo o konsekwencjach nienoszenia obuwia. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (43), 253-277. https://doi.org/10.31261/errgo.11400