MattesonJ. (2021). Opowiedzieć człowieka, śpiewając pieśń Femiosa. W stronę estetyki biografii. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (43), 9-21. https://doi.org/10.31261/errgo.11682