BootM. (2021). Ameryka w lustrze biografii wielkich Amerykanów: nieformalny przewodnik dla czytelników. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (43), 25-35. https://doi.org/10.31261/errgo.11684