SavareseD., & SavareseR. (2021). Przeploty jaźni, słów i mediów, czyli dwóch biografów z jednej rodziny rozmawia o sztuce i niepełnosprawności. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (43), 111-129. https://doi.org/10.31261/errgo.11693