NyczR., & SchaufflerD. (2021). Nowa humanistyka w Polsce: kilka bardzo subiektywnych obserwacji, koniektur, refutacji. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (43), 315-338. https://doi.org/10.31261/errgo.11711