LubińskaM. (2022). Od rozproszenia do materializacji. Energia i entropia w sztukach wizualnych lat sześćdziesiątych a pierwszych dekad XXI wieku. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (44), 57-73. https://doi.org/10.31261/errgo.11857