StieglerB., & KrzykawskiM. (2022). <i>Ergon</i&gt; w erze antropocenu i nowe pytanie o bogactwo. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (44), 187-198. https://doi.org/10.31261/errgo.12258