JanoszkaM. (2022). Pytania o wartość. Ekonomiczne uwikłania jednostki i języka w <i>Wyznaniach</i&gt; Jeana-Jacques’a Rousseau. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (44), 167-183. https://doi.org/10.31261/errgo.12563