SzahajA. (2003). Ideologia wielokulturowoĊ›ci - kontekst filozoficzny i polityczny. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (6). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/2150