CichońA. (2004). W kręgu zagadnień literatury kolonialnej - "W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (8). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/2329