HannanK. (2005). Lech kocha Głupią Ludmiłę. Polacy i stereotypy słowiańskości a "Malowany ptak" Jerzego Kosińskiego. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (11). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/2389