Michalski Ɓukasz. (2013). Seks i trwoga, czyli autorytet w estetykach zgrozy i afirmacji. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (26). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/2605