Małek-OrłowskaM. (2017). Przepis na dobre życie. O utopijności radykalnych koncepcji udoskonalania człowieka. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, 1(36). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/4988