Burno-KaliszukK. (2021). Symulakryczna prywatność w mediach płynnej nowoczesności. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (42), 73-85. https://doi.org/10.31261/errgo.9142