Błaszkowska-NawrockaM. (2021). Mój awatar krzyczy jak ja. Współczesne realizacje motywu sobowtóra w kilku polskich tekstach fantastycznonaukowych. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (43), 297-311. https://doi.org/10.31261/errgo.9318