Popczyk-SzczęsnaB. Monodramy biograficzne w najnowszym teatrze polskim – świadectwa i rekonstrukcje. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, n. 43, p. 149-166, 30 dez. 2021.