KusekR.; SzczepanA. “Nie zdołam wejść w jej buty ani los”. O biografii jako auto/biografii w twórczości drugiego pokolenia. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, n. 43, p. 207-227, 30 dez. 2021.