MattesonJ. Opowiedzieć człowieka, śpiewając pieśń Femiosa. W stronę estetyki biografii. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, n. 43, p. 9-21, 30 dez. 2021.