LubińskaM. Od rozproszenia do materializacji. Energia i entropia w sztukach wizualnych lat sześćdziesiątych a pierwszych dekad XXI wieku. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, n. 44, p. 57-73, 25 jun. 2022.