StieglerB.; KrzykawskiM. <i>Ergon</i&gt; w erze antropocenu i nowe pytanie o bogactwo. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, n. 44, p. 187-198, 25 jun. 2022.