SzahajA. Ideologia wielokulturowoĊ›ci - kontekst filozoficzny i polityczny. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, n. 6, 1 jan. 2003.