HannanK. Lech kocha Głupią Ludmiłę. Polacy i stereotypy słowiańskości a "Malowany ptak" Jerzego Kosińskiego. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, n. 11, 1 out. 2005.