Michalski Ɓukasz. Seks i trwoga, czyli autorytet w estetykach zgrozy i afirmacji. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, n. 26, 1 jan. 2013.