Małek-OrłowskaM. Przepis na dobre życie. O utopijności radykalnych koncepcji udoskonalania człowieka. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, v. 1, n. 36, 28 mar. 2017.