Burno-KaliszukK. Symulakryczna prywatność w mediach płynnej nowoczesności. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, n. 42, p. 73-85, 3 set. 2021.