Błaszkowska-NawrockaM. Mój awatar krzyczy jak ja. Współczesne realizacje motywu sobowtóra w kilku polskich tekstach fantastycznonaukowych. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, n. 43, p. 297-311, 30 dez. 2021.