Potkański, Jan. 2021. Autoportrety Adama Zagajewskiego. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, nr 43 (grudzień), 167-85. https://doi.org/10.31261/errgo.10053.