Wojewoda, Mariusz, i Paweł Jędrzejko. 2021. Rządy Systemów Techniki I Algorytmów a Problem Odpowiedzialności Moralnej. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, nr 42 (wrzesień), 35-53. https://doi.org/10.31261/errgo.10415.