Matteson, John. 2021. „Opowiedzieć Człowieka, śpiewając Pieśń Femiosa. W Stronę Estetyki Biografi”i. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, nr 43 (grudzień), 9-21. https://doi.org/10.31261/errgo.11682.