Nycz, Ryszard, i David Schauffler. 2021. „Nowa Humanistyka W Polsce: Kilka Bardzo Subiektywnych Obserwacji, Koniektur, Refutacj”i. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, nr 43 (grudzień), 315-38. https://doi.org/10.31261/errgo.11711.