Małek-OrłowskaMonika. 2017. „Przepis Na Dobre życie. O Utopijności Radykalnych Koncepcji Udoskonalania Człowiek”a. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura 1 (36). https://journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/4988.