Burno-KaliszukKarolina. 2021. Symulakryczna Prywatność W Mediach Płynnej Nowoczesności. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, nr 42 (wrzesień), 73-85. https://doi.org/10.31261/errgo.9142.