Feliszewski, Zbigniew. 2022. „Maszyna–podmiot–kultura. Reprezentacje Debat Wokół Postępu Technicznego W Niemczech Początku XX Wiek”u. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, nr 44 (czerwiec), 125-42. https://doi.org/10.31261/errgo.9240.