KusekR. i SzczepanA. (2021) „“Nie zdołam wejść w jej buty ani los”. O biografii jako auto/biografii w twórczości drugiego pokoleni”a, Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (43), s. 207-227. doi: 10.31261/errgo.10167.