MattesonJ. (2021) „Opowiedzieć człowieka, śpiewając pieśń Femiosa. W stronę estetyki biografi”i, Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (43), s. 9-21. doi: 10.31261/errgo.11682.