BootM. (2021) Ameryka w lustrze biografii wielkich Amerykanów: nieformalny przewodnik dla czytelników, Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (43), s. 25-35. doi: 10.31261/errgo.11684.