Er(r)goR. (2021) Summaries in Polish/Streszczenia w języku polskim, Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (43), s. 341-347. doi: 10.31261/errgo.11690.