Er(r)goR. (2021) Informacje dla Autorów, Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (43), s. 351-358. doi: 10.31261/errgo.11691.