LubińskaM. (2022) „Od rozproszenia do materializacji. Energia i entropia w sztukach wizualnych lat sześćdziesiątych a pierwszych dekad XXI wiek”u, Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (44), s. 57-73. doi: 10.31261/errgo.11857.