StieglerB. i KrzykawskiM. (2022) „<i>Ergon</i&gt; w erze antropocenu i nowe pytanie o bogactw”o, Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (44), s. 187-198. doi: 10.31261/errgo.12258.