JanoszkaM. (2022) „Pytania o wartość. Ekonomiczne uwikłania jednostki i języka w <i>Wyznaniach</i&gt; Jeana-Jacques’a Roussea”u, Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (44), s. 167-183. doi: 10.31261/errgo.12563.