Er(r)goR. (2022) Informacje dla Autorów, Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (45), s. 279-281. doi: 10.31261/errgo.14979.