JędrzejkoP. (2002) Noty o książkach, Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (4). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/2120 (Udostępniono: 22maj2024).