SzahajA. (2003) Ideologia wielokulturowości - kontekst filozoficzny i polityczny, Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (6). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/2150 (Udostępniono: 3lipiec2022).