HannanK. (2005) „Lech kocha Głupią Ludmiłę. Polacy i stereotypy słowiańskości a "Malowany ptak" Jerzego Kosińskieg”o, Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (11). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/2389 (Udostępniono: 22maj2024).