Małek-OrłowskaM. (2017) „Przepis na dobre życie. O utopijności radykalnych koncepcji udoskonalania człowiek”a, Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, 1(36). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/4988 (Udostępniono: 3sierpień2020).